Bild på Martin Willert

Den svenske kompositören Martin Willert (f.1974) kastar sig gärna huvudstupa mellan långfilmer, nutida musik-konserter, tv-produktioner och orkesterverk, och han älskar kontrasten mellan breda och mer experimentella sammanhang. På senare tid har hans musik blivit mer öppen och ljus, från att tidigare ha varit mer intensiv och dramatisk.

Det hela tog fart år 2000, då Martin blev inbjuden som gästkompositör vid Umeå internationella kammarmusikfestival, medan han fortfarande studerade på musikhögskolan. Då bestod hans produktion framförallt av orkester- och kammarmusik, men vid denna tid började Martin även skriva musik till film, och han inledde sitt långvariga samarbete med regissören Jens Jonsson. Musiken till tv-serien God morgon alla barn fick stort genomslag 2005, och detta blev Martins genombrott inom filmmusik.

Martin har under åren arbetat med många framstående musiker och ensembler, såsom Håkan Rosengren, Litauens Nationalorkester, Vocalconsort Berlin, Yggdrasilkvartetten, Göteborgs-symfonikerna, Norrköpings symfoniorkester, Nordiska kammarorkestern, Umeå symfoniorkester, Fredrik Paulsson, Peter Jablonski, Roy Goodman, Stefan Solyom, Olof Boman, David Björkman, Ensemble Notus, m.m. Han har gjort musik till ett flertal prisbelönta filmer och tv-serier, såsom Jägarna (2018), Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter (2014), Pingpong-kingen (bästa film vid Sundance-festivalen 2008 samt priser i Chicago, Brisbane, Montreal, Aten m.m.), God morgon alla barn (Ikaros 2006, Banff Awards, nom.till Kristallen m.m.), Ångrarna (Guldbagge 2011, Prix Europa 2010, Kristallen 2011 m.m.), Mäklarna (nom. till Kristallen 2007, nom. till Monte Carlo), samt ett flertal andra produktioner. Hans musik har också framförts på en mängd festivaler & scener, såsom Zeitfenster-festivalen på Berlins konserthus, Nutida musik-serien på Nybrokajen 11, Glogerfestspillene, m.m.

Martin gick ut från musikhögskolan år 2002 (magister-examen i komposition). Han har erhållit flera beställningar från Rikskonserter, samt generösa stipendier från Kungliga musikaliska akademien, Konstnärsnämnden och Stim. Han är medlem i Svenska tonsättarföreningen (Fst).

(2018)

Picture of Martin Willert

The Swedish composer Martin Willert (b.1974) does not hesitate throwing himself between feature films, new music concerts, tv-series and orchestral works, and he loves the contrast between wide-ranging and more experimental contexts. In recent years, his music has become more open and bright, compared to the more intense and dramatic fashion of the earlier music.

Things took off in year 2000, when Martin was invited as Guest Composer at The Umeå Chamber Music Festival, while still studying composition at the university. At this point, his production contained mostly orchestra and chamber music, but around this time Martin began to compose music for film as well, and he initiated his long-time collaboration with the director Jens Jonsson. The music for the tv-series God morgon alla barn (aka. Good morning, children) received a great deal of attention and appreciation in 2005, and this became Martins breakthrough within film music.

Over the years, Martin has worked with a number of distinguished artists and ensembles, such as Håkan Rosengren, The Lithuanian National Symphony Orchestra, Vocalconsort Berlin, The Yggdrasil Quartet, The Gothenburg Symphony Orchestra, The Norrköping Symphony Orchestra, The Nordic Chamber Orchestra, The Umeå Symphony Orchestra, Fredrik Paulsson, Peter Jablonski, Roy Goodman, Stefan Solyom, Olof Boman, David Björkman, Ensemble Notus etc. He has composed music for a number of award-winning films and tv-series, such as Jägarna, aka Hunters (2018), Tjuvarnas jul - Trollkarlens dotter, aka. The Wizard's Daughter (2014), Pingpong-kingen, aka. King of Ping-pong (winner at the Sundance Festival 2008 plus awards in Chicago, Brisbane, Montreal, Athens and more), God morgon alla barn, aka. Good Morning Children (Ikaros 2006, The Banff Tv Awards, nom. for the Swedish tv-price Kristallen etc.), Ångrarna, aka. Regretters (Guldbagge 2011 (the Swedish film prize), Prix Europa 2010, Kristallen 2011 etc.), Mäklarna (nom. for Kristallen 2007, nom. for Monte Carlo), and many other productions. His music has also been performed at several scenes and festivals, such as The Zeitfenster festival at Konzerthaus Berlin, The New Music-series at Nybrokajen 11 (Stockholm), Glogerfestspillene (Norway), among others.

Martin graduated in 2002 with a Masters Degree in composition. He has received several commissions from The Swedish Concert Institute as well as generous grants from The Royal Musical Academy of Sweden, The Arts Grants Committee of Sweden and The Swedish Performing Rights Society. He is a member of the Society of Swedish Composers.

(2018)