Highly sophisticated, how the slow basic clock rate of the metronome, singing and un-locatable clicking overlaid gradually netlike, then again slowly diffused like small drops.

(Irene Constantin, Neues Deutschland, about Lontano, 2010-04-16)


In conclusion a very exciting piece of music. A kind of sweet melancholy performed by a well sounding orchestra and a very sensitive clarinet

(Leif Öhr, Östersunds-Posten, about Hallucination, 2006-02-27)


Double grips, rich broken chords, glissandi and flautandi do never become shallow effects, but are rather signs of a sincere love for the timbre of the viola.

(Sara Norling, Dagens Nyheter, about Love Song, 2002-12-05)


The work's powerful tonal touch combined with its steadfast ground and shining air was a breakthrough in the Swedish tonality. With this piece, Martin Willert appeared as one of few remarkable Swedish composers through history.

(Carl Rehnberg, Västerbottens Folkblad, about Klockors klang, 2000-06-13)


…one gets caught by the delicacy and the emotional closeness of the music. Warm applause and flowers to this talented composer.

(Bengt Hultman, Västerbottenskuriren, about Klockors klang, 2000-06-13)


The composer Martin Willert can enjoy a victorious cigar and we owe the four cellists a generous "thank-you" for this mind-tickling experience.

(Per-Inge Planefors, Västerbottenskuriren, about Chaconne, 2000-06-16)


Martin Willert's short piece Kris 1 gave an strikingly beautiful impression, where sounds succeeded each other as when you slowly view a many-facetted landscape, not in sharp colors, but instead harmonizing and relieving.

(Bengt Hultman, Västerbottenskuriren, about Långsamt landskap (premiered as Kris 1), 2000-04-08)

Hoch diffizil, wie sich dem langsamen Grundtakt von Metronom und Gesang ein un-ortbares Klicken und Klacken nach und nach netzartig überlagerte, dann wieder langsam vertröpfelte.

(Irene Constantin, Neues Deutschland, om Lontano, 2010-04-16)


Överhuvudtaget ett mycket spännande stycke musik. Ett slags ljuv melankoli framfört av en välspelande orkester och ljud från en mycket känslig klarinett

(Leif Öhr, Östersunds-Posten, om Hallucination, 2006-02-27)


Dubbelgrepp, fylliga brutna ackord, glissandon och flautandon blir aldrig ytliga effekter, utan är snarare tecken på en uppriktig förälskelse i altfiolens klang.

(Sara Norling, Dagens Nyheter, om Love Song, 2002-12-05)


Verkets mäktiga tonala anslag parat med dess bergfasta förankring och silverne överbyggnad innebar ett genombrott i den svenska tonaliteten. Med detta stycke framträdde Martin Willert som en av de få anmärkningsvärda svenska tonsättarna genom tiderna.

(Carl Rehnberg, Västerbottens Folkblad, om Klockors klang, 2000-06-13)


…man fastnar för det finkänsliga och sinnesnära i musiken. Varma applåder och blommor till denne begåvade tonsättare.

(Bengt Hultman, Västerbottenskuriren, om Klockors klang, 2000-06-13)


Tonsättaren Martin Willert kan njuta en segercigarr och de fyra cellisterna ska ha ett stort tack för denna fantasieggande upplevelse.

(Per-Inge Planefors, Västerbottenskuriren, om Chaconne, 2000-06-16)


Martin Willerts korta stycke Kris 1 gav ett imponerande vackert intryck, där klanger avlöste varandra som när man långsamt betraktar ett mångfacetterat landskap, inte i skarpa färger, men väl harmoniserande och avlösande.

(Bengt Hultman, Västerbottenskuriren, om Långsamt landskap (uruppfört som Kris 1), 2000-04-08)