Large image illustration of FORMATIONER.DRÖMMAR.
  • FORMATIONER.DRÖMMAR.
  • violin and piano (prepared)
  • music print
  • 7 min. [7 pages]
  • created in 2002
  • published by Svensk Musik
    score preview here

FORMATIONER.DRÖMMAR. contains two remembrances or reflections of the piece FORMATIONER. The work is dedicated to Jan Bjøranger, and was premiered by Jan Bjøranger and Peter Jablonski at The Umeå International Chamber Music Festival 2002.

Press:

Two years ago I heard the composer Martin Willert for the first time, when a commissioned work was premiered at the introduction concert of that year's chamber music festival. Already at this point you could suspect that it was not an average composer, instead you heard a more mature technique than the composers age would have you presume. Now Willert's violin sonata nr.1* was premiered, especially written for Jan Bj¿ranger. Sonatas for solo instruments are difficult to write, the music becomes more naked than in larger settings. If the musical core is not good you cannot hide this behind compositional/technical effects. Even though this sonata was purer and more undressed than most music, it carried all the way. Bj¿ranger's bell-ish and fragile tone along with Jablonski’s airy piano carried the parts with an unusual simplicity.

(Carl Rehnberg, Västerbottens Folkblad, 2002-06-13)

By Martin Willert, born in 1974, guest composer two years ago, a sonata nr.1* was premiered. Peter Jablonski was playing the piano and Jan Bj¿ranger the violin. One note is divided into two. One interval becomes several. Martin Willert's sonata has a flower-some ease, which is impressive. The music evolves in an obvious and natural way. Soon the piece is broadened into an efficient piano section, later returning to more dreamy, transparently restrained passages, suggesting fantastic remembrances.

(Per-Inge Planefors, Västerbottenskuriren, 2002-06-13)

* Title at the premiere. Changed to Formationer and Formationer.Drömmar later.

För två år sedan hörde jag tonsättaren Martin Willert för första gången, då uruppfördes ett beställningsverk vid invigningskonserten till det årets kammarmusikfestival. Redan då anade man att det inte var tal om en dussintonsättare, istället hörde man en mer mogen teknik än vad tonsättarens ålder gav vid handen. Nu uruppfördes Willerts violinsonat nummer 1* specialskriven för Jan Bjøranger. Sonater för soloinstrument är svårskrivna, musiken blir naknare än i större sammanhang. Är inte den musikaliska kärnan bra kan man inte dölja detta bakom kompositionstekniska effekter. Trots att denna sonat var renare och mer avklädd än det mesta bar den hela vägen fram. Bjørangers klockrena och sköra ton tillsammans med Jablonskis luftiga piano bar stämmorna med en ovanlig enkelhet.

(Carl Rehnberg, Västerbottens Folkblad, 2002-06-13)

Av Martin Willert, född 1974, gästkompositör för två år sedan, uruppfördes sonata nr.1* . Vid pianot satt Peter Jablonski och Jan Bjøranger spelade violin. En ton sönderdelas i två. Ett språng blir flera. Martin Willerts sonat äger en blomstrets lätthet som imponerar. Musiken växer fram på ett närmast självklart sätt. Strax breddas stycket i en effektiv pianosats för att gå tillbaka till mera drömska, skirt återhållna passager som inbjuder till fantastiska erinringar.

(Per-Inge Planefors, Västerbottenskuriren, 2002-06-13)

* Titel vid uruppförandet. Ändrat till Formationer och Formationer.Drömmar senare.