Large image illustration of CHACONNE
  • CHACONNE
  • 4 celli
  • music print
  • 7-8 min. [8 pages]
  • created in 2000
  • published by Svensk Musik
    score preview here

Premiered at The Umeå International Chamber Music Festival 2000 by Janne Virkkala, Kerstin Isaksson, Anders Modigh & Ingrid Modin.

Press:

From a simple but forceful melodic material Willert extracts just about everything. A modest appeal grows to a demand, which is transformed into an urgent picture. And more voices join this errand. Curiously we then climb a threshold, stay there in between, and eventually walk into an entirely separate room, perhaps something is heard through the walls, and all of a sudden those who led us in, have sneaked out. The composer Martin Willert can enjoy a victorious cigar and we owe the four cellists a generous "thank-you" for this mind-tickling experience.

/Per-Inge Planefors, Västerbottenskuriren, June 16th 2000.

The nature of the piece is dreamy and meditative, where this Sunday's premiere of Klockors Klang was extrovert, Chaconne pointed inwards. This easy piece demonstrated Willert's breadth as a composer.

/ Carl Rehnberg, Västerbottens Folkblad, June 15th 2000

Ur ett enkelt men kraftfullt melodimaterial extraherar Willerts det mesta. En försynt vädjan växer till ett krav som omvandlas till en enträgen framställning. Och flera röster faller in i samma ärende. Märkligt nog kliver vi sedan upp på en tröskel, vistas där i mellanrummet, för att sedan gå in i ett alldeles annorlunda rum, kanske ljuder något genom väggarna, och innan vi vet vad så har de som ledde oss in tassat ut. Tonsättaren Martin Willerts kan njuta en segercigarr och de fyra cellisterna ska ha ett stort tack för denna fantasieggande upplevelse.

/ Per-Inge Planefors, Västerbottenskuriren, 16e juni 2000.

Stycket är till sin natur drömsk och meditativ, där söndagens urpremiär av Klockors Klang var utåtriktad skådade Chaconne inåt. Detta lätta stycke visade på Willerts bredd som tonsättare.

/Carl Rehnberg, Västerbottens Folkblad, 15e juni 2000.