Large image illustration of LÅNGSAMT LANDSKAP
  • LÅNGSAMT LANDSKAP
  • orchestra
    (2*222 / 2231 / timp. 1perc. / archi)
  • music print
  • 7 min. [16 pages]
  • created in 2000
  • published by Svensk Musik
    score preview here

LÅNGSAMT LANDSKAP was premiered by The Umeå Symphony Orchestra and Stefan Solyom, April 6th 2000.

Press:

Martin Willert's short piece Kris 1* gave an strikingly beautiful impression, where sounds succeeded each other as when you slowly view a many-facetted landscape, not in sharp colors, but instead harmonizing and relieving. The PiteŒ University of Music, with professor Jan Sandstršm in charge, brings out one talent after the other.

(Bengt Hultman, Västerbottenskuriren, 2000-04-08)

...it starts somewhat mysterious with dark soft drumbeats and covered non-polished winds on top of the flowing strings, hot as the shimmer from a lava stream. Suddenly a trumpet flares as an under-water grouse. A wondrous fall downwards begins, where the violins weave a fabric, for the other instruments to dive in and out from, catching the audience's attention and mind.

(Annika Burholm, Västerbottens Folkblad, 2000-04-08)

* Title at the premiere. Changed to Långsamt landskap later.

Martin Willerts korta stycke Kris 1* gav ett imponerande vackert intryck, där klanger avlöste varandra som när man långsamt betraktar ett mångfacetterat landskap, inte i skarpa färger, men väl harmoniserande och avlösande. Musikhögskolan i Piteå, med professor jan Sandström som ledare, lyfter fram den ena begåvningen efter den andra.

(Bengt Hultman, Västerbottenskuriren, 2000-04-08)

den börjar lite oroligt med dova mjuka trumslag och liksom täckta oblanka blåsare ovanpå de strömmande stråkarna, heta som flimret ovanför en lavaflod. En trumpet blänker till som en undervattensripa. Ett förunderligt nedåtgående tonfall påbörjas, där fiolerna väver en textil som de andra instrumenten dyker upp och ner i, fängslande publikens uppmärksamhet och sinnen.

(Annika Burholm, Västerbottens Folkblad, 2000-04-08)

* Titel vid uruppförandet. Ändrat till Långsamt landskap senare.